ชื่นใจ 999 อุตรดิตถ์ [สำนักงานใหญ่]

ตั้งอยู่เลขที่ 1/78-81 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

โทรศัพท์ 055-441899, 055-411917, 055-413937

แฟกซ์ 055-441900

พิกัด GPS 17.622324, 100.098506

https://goo.gl/maps/AegV7


1008it พันแปดไอที อุตรดิตถ์
  W3Counter